רשת פוליטילן עם ציפוי יו וי עובי 0.7 ממ מכירה לפי מטרים