הרחקת יונים עבודות בגובה

לרשות החברה במות הרמה וציוד נוסף לעבודות בגובה